Наука и бизнес заедно УНИВЕРСИТЕТСКАТА НАУКА И МСП В РЕГИОН РУСЕ  
Представяне Екип по проекта Клуб Наука&Бизнес Форум Новини
 
Наука и бизнес заедно
 

Трета среща на клуб „Наука и Бизнес“ »

Третата среща на клуб „Наука и Бизнес“, по проекта на Русенска Търговско – Индустриална Камара - „Университетската наука и МСП в регион Русе“, ще се състои в края на тази седмица. Тема на дискусията е “Приносът на промишления дизайн за продуктова иновативност и повишаване на конкурентноспособността на МСП от региона на Русе”. Срещата ще се проведе на 13 октомври 2005г. от 18 часа в хотел „Ана Палас“. Презентация ще направи проф. Никола Орлоев, ръководител катедра „Промишлен дизайн“ към Русенски Университет „Ангел Кънчев“. Повече информация по темата можете да намерите на адрес: www.rcci.bg . Срещата е отворена за всички фирми, желаещи да вземат участие в дискусията.

10 Октомври 2005 г.Русенска Търговско -
Индустриална Камара
тел.: 082 825887
факс: 082 825873
e-mail: project@rcci.bg
www.rcci.bg
Design by Fashion.bg Copyright ©2005 Русенска Търговско - Индустриална Камара