Наука и бизнес заедно УНИВЕРСИТЕТСКАТА НАУКА И МСП В РЕГИОН РУСЕ  
Представяне Екип по проекта Клуб Наука&Бизнес Форум Новини
 
Наука и бизнес заедно
 

Членовете на клуб "Наука и Бизнес" обсъдиха приносът на промишления дизайн за повишаване на конкурентноспособността на МСП »

В края на миналата седмица се проведе третата среща на клуб „Наука и Бизнес“ по проекта на Русенската Търгговско-Индустриална Камара - „Университетската наука и МСП в регион Русе“. Този път представителите на академичните среди и местния бизнес обсъдиха приносът на промишления дизайн за повишаване конкурентноспособността на фирмите. Презентация по темата направи проф. Никола Орлоев, ръководител катедра „Промишлен дизайн“ към Русенски Университет „Ангел Кънчев“. В хода на изложението бяха представени редица разработки на бивши и настоящи студенти, като целта бе да се покажат потенциала и възможностите на катедрата за участие в различни проекти. За първи път пред публика беше представен уникален софтуерен продукт за визуализация на музиката. Разработката е на дизайнерите инж. Борис Митрофанов и инж. Боян Петков. Според тях софтуерът решава неизпълнявани досега задачи на изкуствен интелект за преминаването на музиката във форма и на формата в музика. Беше показан и проекта на Иван Белчев за визуализиране на ембрионалното развитие на човека.
В рамките на третата среща на клуб „Наука и Бизнес“, проф. Никола Орлоев сподели за реализирането на идеята на катедра „Промишлен дизайн“ -дизайн клъстер. Чрез него е възможно комплексно решаване на корпоративни потребности от нови продукти и услуги в условията на глобален пазар.
На срещата присъства директорът на отдел „Човешки ресурси“ към Фикосота – Шумен, г-н Христо Стоянов. Той сподели с присъстващите успешното сътрудничество на фирмата с катедра „Промишлен дизайн“.

17 Октомври 2005 г.Русенска Търговско -
Индустриална Камара
тел.: 082 825887
факс: 082 825873
e-mail: project@rcci.bg
www.rcci.bg
Design by Fashion.bg Copyright ©2005 Русенска Търговско - Индустриална Камара