Наука и бизнес заедно УНИВЕРСИТЕТСКАТА НАУКА И МСП В РЕГИОН РУСЕ  
Представяне Екип по проекта Клуб Наука&Бизнес Форум Новини
 
Наука и бизнес заедно
 

Катедра “Промишлен дизайн” при РУ предлага на фирмите сътрудничество при изпълнение на разнообразни проекти»

В резултат на провелата се трета клубна среща в рамките на проекта на РТИК за сближаване на науката и бизнеса, катедра “Промишлен дизайн” при Русенски университет, натрупала богат творческо-професионален опит в обучението и практиката, предлага на бизнес-предприемачите от Русе и региона своето сътрудничество при изпълнение на разнообразни проекти.
Високото ниво на преподавателско-студентските изпълнения като реални теми за дипломни проекти с високо качество и приемливи финансови разходи може да бъде осигурено в сферите:
* Дизайн на продукти с общо и специално предназначение
* Графични решения, опаковки, етикети, рекламни материали
* Дизайн на метали
* Дизайн на облекло
* Интериорни и екстериарни решения
* Web сайтове и фирмени презентации, вкл. за Интернет
* Реклама, рекламни решения и клипове
* Изложбен дизайн
В лицето на абсолвентите, при компетентното научно ръководство и преподавателите от катедрата и при практически консултации от страна на заявителите, интересуващите се фирми ще намерят срочно, компетентно и качествено решение на разнородни потребности, свои бъдещи партньори-дизайнери или сътрудници и съизпълнители.
При интерес или желание, моря обръщайте се към проф. Орлоев от катедра „Промишен дизайн“ или изпращайте своите запитвания, заявки или предложения – по телефона или в писмен вид, с гаранция за коректен отговор и информация.

За пощенска кореспонденция:
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Катедра “Промишлен дизайн”
7017 – Русе
ул.”Студентска” № 8
Телефонни контакти:
Проф.д-р инж. Никола Ат.Орлоев,
Ръководител катедра “Промишлен дизайн”
GSM: 0886 241125
Тел. (082) 841 625 – офис
(082) 888 845 – катедрен секретар

27 Октомври 2005 г.

 


Русенска Търговско -
Индустриална Камара
тел.: 082 825887
факс: 082 825873
e-mail: project@rcci.bg
www.rcci.bg
Design by Fashion.bg Copyright ©2005 Русенска Търговско - Индустриална Камара