Наука и бизнес заедно УНИВЕРСИТЕТСКАТА НАУКА И МСП В РЕГИОН РУСЕ  
Представяне Екип по проекта Клуб Наука&Бизнес Форум Новини
 
Наука и бизнес заедно
 

Членовете на клуб „Наука и Бизнес“ обсъдиха темата за електронно обучение като форма за повишаване на квалификацията на персонала»

„Електронно обучение – иновативна форма за повишаване на квалификацията на персонала на МСП“. Това бе темата на четвъртата дискусия на клуб „Наука и Бизнес“ по проекта на Русенската Търговско-Индустриална Камара - „Университетската наука и МСП в регион Русе“. Презентация по темата направи доц. Ангел Смрикаров от Русенски университет „Ангел Кънчев“. Той сподели с присъстващите, че в информационното общество обучението, респективно ученето през целия живот е жизнена необходимост. „Обречени“ на успех са само тези фирми, които с изпреварващи темпове повишават квалификацията на своите сътрудници и особено на ръководния състав. За да стане това с минимум разходи на време и средства, доц. Смрикаров сподели, че трябва да се използват активно съвременните информационни и комуникационни технологии и в частност – електронното обучение. В Европа то е практика. Разработени са различни проекти сред които ЕНSeL, ESSEN и ARIEL. Основната цел на тези проекти е, чрез електронното обучение, да се подготвят малките и средни предприятия за ефективна работа в условията на икономика, базирана на знания. Разработките визират основно ръководните кадри на МСП. Доц. Смрикаров заяви, че на запад правенето на електронни учебни пособия е индустрия, която се развива основно от фирмите с участието на представители на академичните среди и допълни, че електронното обучение носи значителни приходи на тези компании, които го организират и провеждат и значителни икономии на тези, които го използват. Представителите на Русенския университет представиха възможностите на учебното заведение да разработи специализирани приложения за обучение на основа на съществуващ модел на web-курс. На срещата беше направено и предложение към русенския бизнес за съвместна работа с университета чрез подаване на информация за специфичните му потребности при разработка на продукти за обучение на персонала.

02 Ноември 2005 г.

 


Русенска Търговско -
Индустриална Камара
тел.: 082 825887
факс: 082 825873
e-mail: project@rcci.bg
www.rcci.bg
Design by Fashion.bg Copyright ©2005 Русенска Търговско - Индустриална Камара