Наука и бизнес заедно УНИВЕРСИТЕТСКАТА НАУКА И МСП В РЕГИОН РУСЕ  
Представяне Екип по проекта Клуб Наука&Бизнес Форум Новини
 
Наука и бизнес заедно
 

Приключи първия етап от работата по проекта на РТИК “Университетската наука и МСП в регион Русе"

Приключиха двете паралелни проучвания в рамките на проекта на РТИК “Университетската наука и МСП в регион Русе сред 152 фирми и сред катедри на РУ ”Ангел Кънчев”. От получената информация ще се установи какви са плановете на ръководителите на фирми да прилагат научни разработки за подобряване конкурентоспособността на своя бизнес, както и какъв е потенциала на РУ да бъде партньор на бизнеса в тази област.

Резултатите от проучванията ще са стартовата точка на дискусиите по време на срещите на Клуб „Наука & Бизнес”. Членовете на Клуба ще са изявени университетски преподаватели и изследователи, учители, собственици и управители на фирми. Повече от една трета от анкетираните фирми са заявили желание да участват в дейностите на клуба. Преобладават компаниите, които се занимават със строителство, текстил, информационни технологии и комуникации, машиностроене и услуги.

22 Юли 2005 г.

Русенска Търговско -
Индустриална Камара
тел.: 082 825887
факс: 082 825873
e-mail: project@rcci.bg
www.rcci.bg
Design by Fashion.bg Copyright ©2005 Русенска Търговско - Индустриална Камара