Наука и бизнес заедно УНИВЕРСИТЕТСКАТА НАУКА И МСП В РЕГИОН РУСЕ  
Представяне Екип по проекта Клуб Наука&Бизнес Форум Новини
 
Наука и бизнес заедно
 

Проведе се първата среща на клуб „Наука и Бизнес”

Първата среща на клуб „Наука и Бизнес” в рамките на проекта на РТИК „Университетската наука и МСП в регион Русе” се проведе на 28 юли т.г. Проектът е финансиран от Шеста рамкова програма на Европейската комисия. На срещата, която събра представители на 25 фирми, беше дискутирана темата: „Фирмени стратегии и конкурентноспособност”. Лектори бяха доц. д-р инж. Васил Пенчев, д-р Емил Папазов и д-р Емил Коцев от факултет „Бизнес и мениджмънт” към Русенския университет.

Фирмите споделиха, че едни от най-честите проблеми, с които се сблъскват, са липсата на квалифицирани кадри и задържането им в компанията и ниска производителност, поради старото оборудване в предприятията. Беше изтъкнат и факта, че бизнес организациите залисани в ежедневните си проблеми нямат време за стратегическо планиране. За решаване на този въпрос бе дадено предложение малките и средни предприятия да се обединяват по браншове в клъстери, където да ползват общо мениджърско ядро.

Следващата среща на клуба ще бъде в началото на септември.

29 Юли 2005 г.


Русенска Търговско -
Индустриална Камара
тел.: 082 825887
факс: 082 825873
e-mail: project@rcci.bg
www.rcci.bg
Design by Fashion.bg Copyright ©2005 Русенска Търговско - Индустриална Камара