Наука и бизнес заедно УНИВЕРСИТЕТСКАТА НАУКА И МСП В РЕГИОН РУСЕ  
Представяне Екип по проекта Клуб Наука&Бизнес Форум Новини
 
Наука и бизнес заедно
 

Проведе се I-та младежка дискусия по проект „Университетската наука и МСП в регион Русе“

Първата младежка дискусия по проекта на Русенската Търговско – Индустриална Камара: „Университетската наука и МСП в регион Русе“ се състоя в края на месец август. Темата, която дискутираха над 60 млади души беше: „Творчески настроени ли са младите хора у нас“. Помощ при провеждането на срещата оказа Общински Младежки Дом – Русе, партньор по проекта. Целта на дискусията беше да се насърчат младите хора да търсят реализация като учени и изследователи и да им се разяснят възможностите, които им разкрива изследователската наука. На форума присъстваха и млади изследователи от асоциация „Идеа“. Те запознаха младежите със своите проекти и професионална реализация.

29 Август 2005 г.Русенска Търговско -
Индустриална Камара
тел.: 082 825887
факс: 082 825873
e-mail: project@rcci.bg
www.rcci.bg
Design by Fashion.bg Copyright ©2005 Русенска Търговско - Индустриална Камара