Наука и бизнес заедно УНИВЕРСИТЕТСКАТА НАУКА И МСП В РЕГИОН РУСЕ  
Представяне Екип по проекта Клуб Наука&Бизнес Форум Новини
 
Наука и бизнес заедно
 

Предстои II среща на клуб «Наука и Бизнес»

Втората среща на клуб «Наука и Бизнес», част от проекта на РТИК «Университетската наука и МСП в регион Русе», ще се проведе на 29 септември т.г. Темата на дискусията е «Оценка на продуктовото и технологично равнище на МСП и предприемане на действия за повишаване на конкурентноспособността на основата на съвременни технологии и иновации». Лектори ще бъдат инж. Койчо Митев – консултант и преподавател по «Интелектуална собственост» и проф. Велико Иванов – зам. ректор по научното и кадрово развитие към Русенски Университет «Ангел Кънчев». Срещата е с начален час 18.

14 Септември 2005 г.Русенска Търговско -
Индустриална Камара
тел.: 082 825887
факс: 082 825873
e-mail: project@rcci.bg
www.rcci.bg
Design by Fashion.bg Copyright ©2005 Русенска Търговско - Индустриална Камара