Наука и бизнес заедно УНИВЕРСИТЕТСКАТА НАУКА И МСП В РЕГИОН РУСЕ  
Представяне Екип по проекта Клуб Наука&Бизнес Форум Новини
 
Наука и бизнес заедно
 

08 Декември 2005 г. - Заключителна среща на клуб „Наука и Бизнес“

21 Ноември 2005 г. - Пета среща на клуб „Наука и Бизнес“

02 Ноември 2005 г. - Членовете на клуб „Наука и Бизнес“ обсъдиха темата за електронно обучение като форма за повишаване на квалификацията на персонала

27 Октомври 2005 г. - Катедра “Промишлен дизайн” при РУ предлага на фирмите сътрудничество при изпълнение на разнообразни проекти

18 Октомври 2005 г. - Четвърта среща на клуб „Наука и Бизнес“

17 Октомври 2005 г. - Членовете на клуб "Наука и Бизнес" обсъдиха приносът на промишления дизайн за повишаване на конкурентноспособността на МСП »

10 Октомври 2005 г. - Трета среща на клуб „Наука и Бизнес“

14 Септември 2005 - Предстои II среща на клуб «Наука и Бизнес»

29 Август 2005 - Проведе се I-та младежка дискусия по проект „Университетската наука и МСП в регион Русе“

25 Август 2005 - Младежка дискусия

21 Август 2005 - Младежка дискусия „Творчески настроени ли са младите хора у нас“

29 Юли 2005 - Проведе се първата среща на клуб „Наука и Бизнес”

28 Юли 2005 - Клуб „Наука и Бизнес”

25 Юли 2005 - Резултати от проучване нагласата на фирмите от Регион Русе относно потенциално партньорство с Русенския Университет в сферата на научните изследвания и внедряване постиженията на местния научен потенциал

22 Юли 2005 - Приключи първия етап от работата по проекта на РТИК “Университетската наука и МСП в регион Русе"

4 Юли 2005 - Проект "Университетската наука и МСП в регион Русе"

Русенска Търговско -
Индустриална Камара
тел.: 082 825887
факс: 082 825873
e-mail: project@rcci.bg
www.rcci.bg
Design by Fashion.bg Copyright ©2005 Русенска Търговско - Индустриална Камара