Наука и бизнес заедно УНИВЕРСИТЕТСКАТА НАУКА И МСП В РЕГИОН РУСЕ  
Представяне Екип по проекта Клуб Наука&Бизнес Форум Новини
 
Наука и бизнес заедно
 

ЕКИП ПО ПРОЕКТА

Иван Черкезов мениджър на проекта
Стела Станчева координатор на проекта
Радимира Радкова PR и информационен сътрудник
Аглика Андонова Технически сътрудник
Градю Хаджийски отговорник за счетоводните отчети по проекта и планирането на финансовите и материалните средства
Доц. Ясен Дочев Координатор на партньор Русенски Университет „Ангел Кънчев”
Татяна Митева Координатор на партньор Общински Младежки Дом - Русе

 

Русенска Търговско -
Индустриална Камара
тел.: 082 825887
факс: 082 825873
e-mail: project@rcci.bg
www.rcci.bg
Design by Fashion.bg Copyright ©2005 Русенска Търговско - Индустриална Камара